Fredag,22 Oktober, 2021

Category Archives: Blåsar-styret

Årsmøte 2015

Årsmøtet vart i kveld, 18.02.15, heldt på KaffeBaren. Oppmøte og engasjementet var godt i det nesten 3 timer lange møtet. Referat av dette møtet, vert sendt ut på e-post til alle medlemmar so snart det er reinskrive og godkjent. For dei, som ikkje har oppgitt rett e-post adresse til Blåsarane, kan sende denne til styret@blaasar.no. Årsmøtet gjekk einstemmig inn for ... Read More »

Årsmøte på KaffeBaren 18. februar.

Blåsarane inviterar alle medlemar til Årsmøte onsdag 18. februar klokka 18:30. Årsmøtet vert halde på Kaffebaren. Innkomande forslag til styret, må vere motteke seinast 30. januar. Dette kan sendast til blaasar@gmail.no. NB: Berre dei med gyldig medlemskort for 2014, har adgang og stemmerett. SAKSLISTE Sak 1. Åpning av leder – godkjenning av innkalling til årsmøte. Sak 2. Valg av ordstyrer ... Read More »

Nytt Blåsar-styre

Hans Christian Ødegård går inn som leiar av Blåsarane Supporterklubb etter Guttorm Remøy Vartdal.

Under nytt årsmøte 26.02.14, vart det valt nytt styre i Blåsarane Supporterklubb. Etter førre styrleiar, Guttorm Remøy Vartdal, tek Hans Christian Ødegård over rolla som ny styreleiar i supporterklubben. Med seg i styret har han fleire styremedlemmar. Desse er Kåre Henning Garshol, Antoni Knotten, Anders Remøy Hasund, Anett Wingsternes og Beate Rødseth. Vara er Per Ronny Jøsokbakke og Edgar Fjelle. Read More »

Descargar musica